HUSFORSIKRING

Hvad dækker en husforsikring
Hvad dækker en husforsikring

Hvad dækker en husforsikring?

En husforsikring, også kendt som en villaforsikring, dækker skader på din bolig samt tilhørende bygninger som f.eks. garage og skur. Forsikringen dækker typisk følgende skader:

 1. Brand: Skader forårsaget af brand, lynnedslag, kortslutning og eksplosion.
 2. Vand: Skader forårsaget af eksempelvis rørbrud eller utætheder.
 3. Storm og hagl: Skader forårsaget af stormvejr og hagl.
 4. Indbrud og hærværk: Skader forårsaget af indbrud, tyveri og hærværk.
 5. Svamp og insekter: Nogle forsikringer dækker skader forårsaget af træ ødelæggende insekter og svamp.
 6. Rør og kabler: Nogle forsikringer dækker også skjulte rør og kabler i boligen.
 7. Glas og sanitet: Forsikringen kan også dække, hvis du får revnet en rude eller ødelagt et toilet.
 8. Ansvar: Hvis nogen kommer til skade i din bolig, eller hvis din bolig forvolder skade på andre eller deres ejendom.

Når du tegner en husforsikring, er der nogle ting, du skal være opmærksom på:

 1. Selvrisiko: Selvrisiko er det beløb, du selv skal betale ved en skade. Selvrisikoen kan variere afhængigt af hvilken type skade der er tale om.
 2. Dækningens omfang: Forsikringsdækningen kan variere mellem forskellige forsikringsselskaber. Det er vigtigt at læse betingelserne nøje og forstå, hvad din forsikring dækker, og hvad den ikke dækker.
 3. Tilstandsrapport og elinstallationsrapport: Disse rapporter kan have indflydelse på, hvilke skader forsikringen dækker. Nogle skader dækkes kun, hvis de ikke er nævnt i rapporterne.
 4. Vurdering af boligen: Det er vigtigt at forsikringen dækker boligens fulde genopbygningsværdi. Hvis forsikringssummen er for lav, vil du selv skulle betale en del af en eventuel skade.
 5. Tilvalgsforsikringer: Nogle forsikringsselskaber tilbyder tilvalgsforsikringer, som kan udvide dækningen. Det kan for eksempel være dækning af fundamentet, kloakken eller dækning ved oversvømmelse.
 6. Tilstand og vedligeholdelse af boligen: Hvis din bolig er i dårlig stand eller ikke vedligeholdes korrekt, kan det påvirke dækningen. I nogle tilfælde kan forsikringsselskabet helt nægte at dække en skade.

Husk at sammenligne priser og vilkår fra forskellige forsikringsselskaber, før du beslutter dig. Det kan også være en god idé at få rådgivning af en uvildig forsikringsrådgiver.