BRANDFORSIKRING

BRANDFORSIKRING
BRANDFORSIKRING

Hvad dækker en brandforsikring?

Hvis din bolig eller ejendom rammes af brand, vil forsikringsselskabet typisk kompensere dig baseret på genopbygningsomkostningerne eller genanskaffelsesomkostningerne af de ødelagte genstande. Her er de grundlæggende skridt, der tages i sådan en situation:

  1. Anmeld skaden: Det første skridt er at anmelde skaden til dit forsikringsselskab. De vil typisk anmode om oplysninger om, hvordan branden opstod, samt hvad der blev beskadiget eller ødelagt.
  2. Vurdering: Efter anmeldelse vil forsikringsselskabet ofte sende en skadeinspektør ud for at vurdere skadens omfang. Skadeinspektøren vil bedømme skadens omfang og afgøre, hvad der skal til for at reparere eller genopbygge.
  3. Beregning af erstatning: Forsikringsselskabet vil beregne erstatningen baseret på genopbygningsomkostningerne eller genanskaffelsesomkostningerne for de beskadigede genstande. Genopbygningsomkostningerne refererer til omkostningerne ved at reparere eller genopbygge din ejendom, mens genanskaffelsesomkostningerne refererer til omkostningerne ved at erstatte beskadigede genstande med nye af samme type og kvalitet.
    • Hvis din forsikring er baseret på genopbygningsomkostningerne, bør den dække de fulde omkostninger ved at genopbygge eller reparere din ejendom til dens tilstand før skaden, minus eventuel selvrisiko.
    • Hvis din forsikring er baseret på genanskaffelsesomkostningerne, bør den dække omkostningerne ved at erstatte dine ejendele med nye af samme type og kvalitet, minus eventuel selvrisiko. Dog vil nogle forsikringer kun dække den aktuelle kontante værdi af ejendelene, hvilket tager højde for afskrivning og slid.
  4. Udbetaling: Når erstatningen er blevet beregnet, vil forsikringsselskabet udbetale beløbet til dig. I nogle tilfælde kan selskabet direkte betale entreprenører eller leverandører, der udfører reparationerne eller leverer erstatningsgenstande.

HUSFORSIKRING

Når du tegner en brandforsikring, er det vigtigt at sikre, at forsikringssummen afspejler genopbygningsomkostningerne for din bolig og genanskaffelsesomkostningerne for dine ejendele. Hvis forsikringssummen er for lav, kan du risikere at skulle betale en del af omkostningerne selv i tilfælde af en skade.