GLASSKADE FORSIKRING

Hvordan dækker en glasskade forsikring?

Skader på glas og sanitet, såsom vinduer, spejle, brusekabiner, vask, toiletter og badekar, er ofte dækket under en standard hus- eller villa forsikring, men præcise betingelser kan variere. Her er en generel vejledning til, hvordan forsikringsselskabet håndterer sådanne skader:

  1. Anmeldelse af skaden: Hvis du opdager en skade på dine glas- eller sanitetsartikler, skal du straks anmelde det til dit forsikringsselskab. Det vil være en god idé at tage billeder af skaden, da det kan hjælpe forsikringsselskabet med at forstå, hvad der er sket.
  2. Vurdering: Forsikringsselskabet vil sende en skadeinspektør eller få en lokal håndværker til at vurdere omfanget af skaden og beregne omkostningerne ved reparation eller udskiftning.
  3. Beregning af erstatning: Forsikringsselskabet vil beregne erstatningen baseret på omkostningerne til reparation eller udskiftning af de beskadigede genstande.
    • Hvis din forsikring er baseret på reparationsomkostninger, skal den dække de fulde omkostninger ved at reparere det beskadigede område eller genstand til dens tilstand før skaden, minus eventuel selvrisiko.
    • Hvis din forsikring er baseret på genanskaffelsesomkostninger, skal den dække omkostningerne ved at udskifte de beskadigede genstande med nye af samme type og kvalitet, minus eventuel selvrisiko.
  4. Udbetaling: Når erstatningsbeløbet er beregnet, vil forsikringsselskabet udbetale beløbet til dig, eller i nogle tilfælde direkte til håndværkeren, der udfører reparationen eller udskiftningen.

HUSFORSIKRING

Det er vigtigt at bemærke, at mange forsikringspolicer kun dækker skader på glas og sanitet, der er opstået pludseligt og uforudset, og ikke skader forårsaget af almindeligt slid, alder eller manglende vedligeholdelse. Desuden er det vigtigt at huske, at en forsikring normalt kun dækker de faste installationer i dit hjem. Det vil sige, at hvis du har en løs glasvare, som er gået i stykker, er det normalt ikke dækket under din hus- eller villa forsikring, men det kan være dækket under en indboforsikring. Så det er vigtigt at læse din forsikringspolice nøje for at forstå, hvad der er dækket, og hvad der ikke er.