INDBRUD

Hvordan dækker forsikringen Indbrud?

Hvis dit hjem er blevet udsat for indbrud eller hærværk, vil dit forsikringsselskab generelt følge disse trin:

  1. Anmeldelse af skaden: Hvis du opdager, at dit hjem er blevet udsat for indbrud eller hærværk, skal du straks anmelde det til dit forsikringsselskab. Du skal også anmelde indbruddet til politiet. Forsikringsselskabet vil bede dig om en detaljeret beskrivelse af, hvad der er sket, og hvilke genstande der er blevet stjålet eller beskadiget.
  2. Vurdering: Forsikringsselskabet vil sandsynligvis sende en skadeinspektør til dit hjem for at vurdere skadens omfang og de tilhørende omkostninger.
  3. Beregning af erstatning: Forsikringsselskabet vil beregne erstatningen baseret på omkostningerne til reparation eller genopbygning af det beskadigede område samt erstatning for stjålne eller beskadigede genstande. Erstatningen vil generelt være baseret på enten omkostningerne ved genopbygning/reparation eller genanskaffelsesomkostninger for beskadigede eller stjålne genstande.
    • Hvis din forsikring er baseret på genopbygningsomkostningerne, bør den dække de fulde omkostninger ved at reparere eller genopbygge din ejendom til dens tilstand før skaden, minus eventuel selvrisiko.
    • Hvis din forsikring er baseret på genanskaffelsesomkostningerne, bør den dække omkostningerne ved at erstatte dine ejendele med nye af samme type og kvalitet, minus eventuel selvrisiko. Dog vil nogle forsikringer kun dække den aktuelle kontante værdi af ejendelene, hvilket tager højde for afskrivning og slid.
  4. Udbetaling: Når erstatningsbeløbet er beregnet, vil forsikringsselskabet udbetale beløbet til dig, eller i nogle tilfælde direkte til entreprenører eller leverandører, der udfører reparationerne eller leverer erstatningsgenstande.

HUSFORSIKRING

Det er vigtigt at bemærke, at ikke alle genstande nødvendigvis er fuldt dækkede under en indboforsikring. For eksempel kan værdifulde genstande som smykker, kunst, antikviteter og lignende ofte kræve en separat værdigenstandsforsikring for at være fuldt dækkede. Det er altid en god idé at tale med dit forsikringsselskab for at sikre, at alle dine værdifulde genstande er passende dækkede.