RØRSKADE

Hvordan dækker forsikringen rørskade?

Skader på rør og kabler kan være forårsaget af mange forskellige faktorer, såsom alder, slid, forkert installation, og naturlige begivenheder. Her er de generelle trin, forsikringsselskabet vil tage:

  1. Anmeldelse af skaden: Hvis du opdager en skade på dine rør eller kabler, skal du straks anmelde det til dit forsikringsselskab. Forsikringsselskabet vil bede om en detaljeret beskrivelse af skaden.
  2. Vurdering: Forsikringsselskabet vil sandsynligvis sende en skadeinspektør til dit hjem for at vurdere skadens omfang og de tilhørende omkostninger.
  3. Beregning af erstatning: Forsikringsselskabet vil beregne erstatningen baseret på omkostningerne ved at reparere eller udskifte de beskadigede rør eller kabler.
    • Hvis din forsikring er baseret på reparationsomkostningerne, bør den dække de fulde omkostninger ved at reparere eller udskifte de beskadigede rør eller kabler til deres tilstand før skaden, minus eventuel selvrisiko.
    • Hvis din forsikring er baseret på genanskaffelsesomkostningerne, bør den dække omkostningerne ved at udskifte de beskadigede rør eller kabler med nye af samme type og kvalitet, minus eventuel selvrisiko.
  4. Udbetaling: Når erstatningsbeløbet er beregnet, vil forsikringsselskabet udbetale beløbet til dig, eller i nogle tilfælde direkte til entreprenører eller leverandører, der udfører reparationerne eller leverer de nye rør eller kabler.

HUSFORSIKRING

Det er vigtigt at bemærke, at mange forsikringspolicer kun dækker skader på rør og kabler, der er opstået pludseligt og uforudset. Skader, der er opstået på grund af aldersbetinget slid eller manglende vedligeholdelse, er ofte ikke dækket. Nogle forsikringer kan også have specifikke undtagelser for visse typer rør eller kabler, eller for skader forårsaget af bestemte hændelser. Derfor er det vigtigt at læse din forsikringspolice omhyggeligt og forstå, hvilke betingelser der gælder for dækning af skader på rør og kabler.