ANSVARSFORSIKRING HUS

Hvordan dækker husets ansvarsforsikring?

En husforsikring indeholder ofte en ansvarsforsikring, der dækker dig, hvis du bliver holdt juridisk ansvarlig for skade på andre mennesker eller deres ejendom. Denne type dækning er især vigtig, hvis du ejer en ejendom, da du kan blive holdt ansvarlig for skader, der opstår på din ejendom. Her er, hvordan det typisk fungerer:

  1. Anmeldelse af skaden: Hvis en person kommer til skade på din ejendom, eller hvis din ejendom på nogen måde forårsager skade på andres ejendom, og du bliver holdt ansvarlig for skaden, skal du straks anmelde det til dit forsikringsselskab.
  2. Undersøgelse og vurdering: Forsikringsselskabet vil undersøge hændelsen og vurdere, om du kan holdes ansvarlig for skaden. De vil også vurdere omkostningerne ved skaden.
  3. Beregning af erstatning: Hvis det bestemmes, at du er ansvarlig, vil forsikringsselskabet beregne erstatningsbeløbet baseret på skadens omfang og de tilhørende omkostninger.
    • Forsikringsselskabet vil normalt dække de omkostninger, du bliver nødt til at betale som følge af din ansvarlighed, op til det maksimale beløb, der er angivet i din forsikringspolice. Dette kan omfatte både skader på ejendom og medicinske omkostninger i forbindelse med personskade.
  4. Udbetaling: Efter at have beregnet erstatningsbeløbet vil forsikringsselskabet enten udbetale beløbet direkte til den skadelidte eller refundere dig, hvis du allerede har betalt for skaden.

HUSFORSIKRING

Bemærk, at forsikringsselskabet kun vil dække de skader, hvor du er juridisk ansvarlig. Desuden er der ofte en øvre grænse for, hvor meget forsikringsselskabet vil betale i erstatning for ansvarsskader. Denne grænse varierer fra politik til politik, så det er vigtigt at tjekke det i din egen forsikringspolice. Desuden vil ansvarsdækningen normalt ikke dække skader forårsaget af forsætlig eller kriminel handling.