STORMSKADE

Hvordan dækkes en stormskade?

Hvis dit hjem bliver beskadiget af storm eller hagl, vil forsikringsselskabet generelt følge disse trin:

  1. Anmeld skaden: Det første skridt er at anmelde skaden til dit forsikringsselskab så hurtigt som muligt efter skaden er sket. Forsikringsselskabet vil typisk bede dig om at beskrive skaden, og det kan være nyttigt at tage billeder som dokumentation.
  2. Vurdering: Efter skaden er anmeldt, vil forsikringsselskabet sandsynligvis sende en skadeinspektør ud til dit hjem for at vurdere skadens omfang og de dertil knyttede omkostninger.
  3. Beregning af erstatning: Forsikringsselskabet vil beregne erstatningen baseret på omkostningerne til reparation eller genopbygning af det beskadigede område samt erstatning for beskadigede ejendele. Erstatningen vil generelt set være baseret på enten omkostningerne ved genopbygning/reparation eller genanskaffelsesomkostninger for beskadigede genstande.
    • Hvis din forsikring er baseret på genopbygningsomkostningerne, bør den dække de fulde omkostninger ved at reparere eller genopbygge din ejendom til dens tilstand før skaden, minus eventuel selvrisiko.
    • Hvis din forsikring er baseret på genanskaffelsesomkostningerne, bør den dække omkostningerne ved at erstatte dine ejendele med nye af samme type og kvalitet, minus eventuel selvrisiko. Dog vil nogle forsikringer kun dække den aktuelle kontante værdi af ejendelene, hvilket tager højde for afskrivning og slid.
  4. Udbetaling: Når erstatningsbeløbet er beregnet, vil forsikringsselskabet udbetale beløbet til dig, eller i nogle tilfælde direkte til entreprenører eller leverandører, der udfører reparationerne eller leverer erstatningsgenstande.

HUSFORSIKRING

Det er vigtigt at bemærke, at nogle forsikringspolicer har særlige regler for dækning af storm- og haglskader. For eksempel, i nogle policer kan en storm kun defineres som sådan, hvis vindhastigheden overstiger en bestemt grænse. Derfor er det vigtigt at læse din forsikringspolice omhyggeligt og forstå, hvilke betingelser der gælder for storm- og haglskader.