ULYKKESFORSIKRING

Hvad dækker en ulykkesforsikring?

En ulykkesforsikring er en type forsikring, der dækker, hvis du kommer ud for en ulykke, som medfører varig fysisk skade. Ulykkesforsikringen kan dække i forskellige situationer afhængigt af, hvordan din policespecifikke vilkår er skrevet, men her er nogle generelle elementer, den kan omfatte:

 1. Erstatning ved varige mén: Hvis du får en varig skade som følge af en ulykke, kan forsikringen give en erstatning.
 2. Erstatning ved dødsfald: Hvis du skulle afgå ved død som følge af en ulykke, kan forsikringen udbetale en sum til dine efterladte.
 3. Behandlingsomkostninger: Ulykkesforsikringen kan også dække udgifter til nødvendige behandlinger, der er en direkte følge af ulykken, for eksempel fysioterapi eller kiropraktor.
 4. Tandskader: Nogle ulykkesforsikringer dækker også tandskader forårsaget af en ulykke.
 5. Krisehjælp: Nogle forsikringer inkluderer krisehjælp, fx psykologhjælp, hvis du har været udsat for en traumatiserende hændelse.

Når du tegner en ulykkesforsikring, skal du være opmærksom på:

 1. Dækningens omfang: Forsikringsdækningen kan variere mellem forskellige forsikringsselskaber. Det er vigtigt at læse betingelserne nøje og forstå, hvad din forsikring dækker, og hvad den ikke dækker.
 2. Selvrisiko: Nogle ulykkesforsikringer har en selvrisiko, hvilket betyder, at du selv skal betale en del af udgifterne ved en skade.
 3. Udelukkelser: Ulykkesforsikringer har ofte udelukkelser. Dette kan for eksempel være visse sportsgrene, hvis du er professionel sportsudøver, eller hvis skaden er selvforvoldt.
 4. Erstatningens størrelse: Erstatningens størrelse afhænger ofte af skadens omfang og forsikringssummen. Du skal derfor være opmærksom på, hvordan forsikringsselskabet vurderer varige mén, og hvor stor en forsikringssum du har valgt.
 5. Friskade- eller sumdækning: Ved friskadedækning er det kun de nye skader, der er dækket, mens ved sumdækning lægges alle skader sammen.
 6. Tilvalg: Der kan være mulighed for at vælge ekstra dækninger til, som for eksempel dækning ved kritisk sygdom eller dækning af dagpenge ved arbejdsudygtighed.

Husk at sammenligne priser og vilkår fra forskellige forsikringsselskaber, før du beslutter dig. Og husk, at det er vigtigt at informere dit forsikringsselskab om eventuelle helbredsproblemer, når du tegner forsikringen. Hvis du undlader at oplyse om relevante helbredsforhold, kan det få betydning for, om du kan få erstatning.