EJERSKIFTEFORSIKRING

Hvad dækker en Ejerskifteforsikring?

En ejerskifteforsikring er en type forsikring, der beskytter nye boligejere mod uforudsete omkostninger, der opstår som følge af skjulte fejl og mangler ved boligen, der ikke er blevet identificeret i forbindelse med handlen. Forsikringen træder typisk i kraft på overtagelsesdagen og løber i op til 10 år.

Her er nogle nøglepunkter vedrørende dækningen:

  1. Fejl og mangler: Forsikringen dækker typisk uforudsete omkostninger, der opstår som følge af fejl og mangler ved boligens konstruktion og installationer. Dette kan omfatte problemer med taget, fundamentet, el-installationerne, vand- og varmeinstallationerne og meget mere.
  2. Uforudsete skader: Ud over fejl og mangler dækker nogle ejerskifteforsikringer også uforudsete skader, som f.eks. skader forårsaget af skadedyr og svamp.

For at være berettiget til en ejerskifteforsikring, skal der foreligge en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport, der er højst seks måneder gamle på handelstidspunktet. Tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten skal være udarbejdet af en beskikket bygningssagkyndig.

Derudover er det sælger, der skal tilbyde ejerskifteforsikringen, men det er køber, der bestemmer, om forsikringen skal tegnes. Sælger skal indhente tilbud på ejerskifteforsikring og give disse til køber. Køber kan så beslutte, om de vil acceptere et af tilbuddene.

Forsikringspræmien betales normalt som en engangsudgift ved overtagelsen af boligen. Præmien varierer afhængigt af boligens størrelse, alder, stand og andre faktorer.

Vær opmærksom på, at selvom ejerskifteforsikringen dækker mange uforudsete problemer, er der også mange undtagelser. Forsikringen dækker ikke kendte fejl og mangler, det vil sige de fejl og mangler, der er beskrevet i tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten. Den dækker heller ikke almindelig slid og ælde, eller skader der opstår som følge af manglende vedligeholdelse efter overtagelsen. Så det er altid vigtigt at læse det med småt og sikre, at du forstår, hvad din police dækker.